preloader
Scroll to top
ca es

Política de privacitat

Les dades personals dels representants legals firmants de la Proposta i d’aquests Termes y Condicions Generals seran tractats per Cabedo Abogados y Economistas, S.L. amb la fi de mantenir la relació negociada, així com per l’enviament de newsletters o butlletins amb informació que pugui resultar d’interès, en els termes indicats en l’apartat sobre Confidencialitat i Comunicacions dels presents Termes i Condicions, tot això en base al compliment de contracte subscrit entre ambdues parts, així com l’interès legítim de Cabedo Abogados y Economistas, S.L.

Les dades que ens proporcionen els clients les conservem mentre mantinguem aquesta relació, no ens sol·licitin la seva supressió, o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que ens resultin d’aplicació. Les dades no les cedirem a tercers exceptuant aquells casos en què existeixi una obligació legal.

Poden exercitar, en la mesura en què resultin d’aplicació, els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat i a oposar-se a decisions d’individuals automatitzades en la direcció indicada en l’encapçalament dels presents Termes i Condicions Generals, o bé a la direcció cabedo@cabedo.com

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Cabedo Abogados y Economistas, S.L. en l’aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: www.cabedo.com, s’inclouen els fitxers automatitzats específics dels usuaris dels serveis de Cabedo Abogados y Economistas, S.L.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Cabedo Abogados y Economistas, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Cabedo Abogados y economistas, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de les dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: cabedo@cabedo.com o a la direcció: Via Augusta, 94, 5º3ª.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis pertinents a Cabedo Abogados y Economistas, S.L.

Finalitat del tractament de les dades personals: ¿Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A Cabedo Abogados y Economistas, S.L. tractarem les seves dades personals a través del lloc web: www.cabedo.com o amb les següents finalitats:

  1. En cas de la contractació dels béns i serveis oferts a través de Cabedo Abogados y Economistas, S.L., per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a Cabedo Abogados y Economistas, S.L.
  3. Remissió de butlletins (newsletters) o comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de Cabedo Abogados y Economistas, S.L. i del sector.

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són de compliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

¿Durant quant de temps es conserven les dades personals proporcionats?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimin el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i la contractació dels serveis de Cabedo Abogados y Economistas, S.L. els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició en qualsevol cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que informem posant a la seva disposició la present política de privacitat que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas de què no ens faciliti les teves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Els destinataris no es comunicaran a cap tercer aliè a Cabedo Abogados y Economistas, S.L. excepte en cas d’obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis:

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en el servidors d’allotjament compartit, Cabedo Abogados y Economistas, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Cabedo Abogados y Economistas, S.L. informa de què, com a prestatari de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix a la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es donarà en virtut a allò disposat en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual

Cabedo Abogados y Economistas, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i aquells drets que guardin relació amb els continguts del lloc web www.cabedo.com i els serveis oferts al mateix, així com en els programes necessaris per la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o l’ús estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.cabedo.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats:

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Cabedo Abogados y Economistas, S.L. i, en particular:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de Cabedo Abogados y Economistas, S.L. resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, número de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
  • La utilització del servidor de correu de domini i de les direccions de correu electrònic per l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions a tercers i les accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte de les lleis i reglaments en vigor i les regles que tinguin a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals de l’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Cabedo Abogados y Economistas, S.L. per les despeses que generarà la imputació de Cabedo Abogados y Economistas, S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos els honoraris i despeses de la defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Cabedo Abogados y Economistas, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, tanmateix no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera que no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que aquestes dades podrien haver sigut suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, exceptuant els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Cabedo Abogados y Economistas, S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de les dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Cabedo Abogados y Economistas, S.L.

Comunicacions comercials

En l’aplicació de la LSSI Cabedo Abogados y Economistas, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre medi de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas dels usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Cabedo Abogados y Economistas, S.L. sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Cabedo Abogados y Economistas, S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.